Priemyselná chémia

Priemyselná chémia

 • Aktivátory a primery
 • Zaisťovanie skrutiek
 • Utesňovanie závitových spojov
 • Sekundové lepidlá
 • Upevňovanie ložísk a valcových dielov
 • Hybridné lepidlá
 • Konštrukčné lepidlá
 • Opravárenské kovy
 • Plošné tesnenia
 • Čistenie a odmasťňovanie
 • Aplikačná technika
X