Meracie prístroje TESA

Meracie prístroje TESA

 • Konektivita a softvér
 • Posuvné meradlá
 • Externé mikrometre
 • Interné mikrometre
 • Veľké rozmery
 • Odchýlkomery priame
 • Odchýlkomery pákové
 • Porovnávacie meranie
 • Sondy a zobrazovanie
 • Podpery a príslušenstvo
 • Výškomery a príslušenstvo
 • Meranie drsnosti
 • Priamosť, uhol a sklon
 • Základné mierky
 • Kalibrácie a príslušenstvo
X