Ložiská a príslušenstvo

Guľkové

 • Jednoradové guľkové
 • Jednoradové guľkové s kosouhlým stykom
 • Jednoradové guľkové so štvorbodovým stykom
 • Dvojradové guľkové s kosouhlým stykom
 • Dvojradové naklápacie guľkové
 • Axiálne jednosmerné guľkové
 • Axiálne obojsmerné guľkové

Kĺbové

 • Kĺbové
 • Kĺbové s hlavou

Koncové matice KM

info

Tesnenie ložísk NILOS

 • Typ AK
 • Typ AV
 • Typ AJ
 • Typ ZAV
 • Typ ZAJ

Ihlové

 • Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
 • Ihlové bez vnútorného krúžku
 • Ihlové s vnútorným krúžkom
 • Ihlové naklápacie bez vnútorného krúžku
 • Ihlové naklápacie s vnútorným krúžkom
 • Ihlové rozoberateľné
 • Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
 • Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
 • Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
 • Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
 • Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
 • Axiálne Ihlové klietky s ihlami a krúžky
 • Oporné kladky – typ NUTR
 • Oporné kladky – typ NATR, NATV
 • Vačkové kladky

Poistné podložky MB

info

Poistné krúžky

 • Poistné krúžky pre hriadele DIN 471
 • Poistné krúžky pre otvory DIN 472
 • Poistné krúžky pre hriadele DIN 4799

Súdkové

 • Axiálne súdkové
 • Dvojradové súdkové

Špeciálne

 • Špeciálne
 • Špeciálne s kosouhlým stykom

Upínacie

 • Úpínacie

Upínacie a sťahovacie púzdra

 • Upínacie púzdra
 • Sťahovacie púzdra

Valčekové

 • Jednoradové valčekové
 • Jednoradové valčekové so širším vnútorným krúžkom
 • Jednoradové valčekové s plným počtom valčekov typu NCF
 • Dvojradové valčekové s plným počtom valčekov typu NNC, NNCL, NNCF
 • Dvojradové valčekové s plným počtom valčekov typu NNF
 • Axiálne valčekové

Ložiskové telesá

 • Štvorcové prírubové telesá
 • Stojaté liatinové telesá
 • Oválne liatinové prírubové telesá

Demontáž ložísk

 • Sťahováky ložísk
 • Vnútorné vyťahováky ložísk

Valivé elementy

 • Ložiskové guličky
 • Ložiskové ihličky
X